Atkı çıkış tarafında kenar çerçevelerine kayık göz nire takılması

11100 tel klavuz tahar yaparken müşterinin normal göz niresini yetmemesi sonucu son tellerini kayık göz nire ile taharladık. Bu işlem biraz meşakatli olsada işi bitirmek ana hedefti. 14 adet çerçeveyi tahar makinesinden ayırıp, makinaya göz ayarı yapıp kayık göze göre 1 cm civarında nirenin gözü aşağıda tekrar 14 çervenin makinaya oturtulma işlemidir. Bu işlem bir taharda 2 tahar işlemi yapmak gibidir.

Klavuz tahar dokuma tezgahına gidince, kayık gözlü son takılan nireler 1cm'den fazla seviyede aşağıda kalıyor. Bu şekilde kayık gözlü nirelerin olduğu bölümde ağızlığın daha erken kapanmasına ve atkı ipini daha erken tutmasına olanak sağlıyor.Bu durum kontrollu şekilde atkı kaçığını önlemiş oluyor.

Bu işlemin sadece kenar ayaklarına kayık gözlü nire takarakta gerçekleştirmek mümkün, genel olarak kenarlar 1cm veya 10 diş civarında ve ana kumaştan kalın olur.

Önemli nokta kayık gözlü nirenin gözün aşağıda olması durumudur. J tipi nireyi çerçeveye ters takarakta bu konumu elde edebilirsiniz.